Telia först med förbättrad bredbandsinformation

– Vi vill göra det tydligt för kunderna vad de kan förvänta sig av sitt bredband och vi vill göra det enkelt att byta tjänst utan krångel, säger Kent Jonsson marknadsansvarig för bredbands­tjänster på TeliaSonera i Sverige. Vi har tagit intryck av den kritik som riktats mot oss och mot hela branschen och vill på detta sätt gå i bräschen för en förändring och en förbättring som vi vet att kunderna efterfrågar.Från och med 1 maj 2008 kommer Telia att redovisa bredbandshastigheter i ett intervall som anges i respektive tjänst. Det nya sättet att redovisa överföringshastigheten gäller Telias samtliga fasta bredbandstjänster oavsett vilken teknik som ligger bakom.De fyra adsl-tjänster (bredband via telejacket) som Telia erbjuder kommuniceras enligt nedan:

Telia Bredband 0,20-0,25 Mbit/sek

Telia Bredband 1,5-2 Mbit/sek

Telia Bredband 6-8 Mbit/sek

Telia Bredband 12-24 Mbit/sek.Även fibertjänsterna kommer att kommuniceras på nytt sätt enligt nedan.

Fiber-LAN 0,20 - 0,25 Mbit/s

Fiber-LAN 8 - 10 Mbit/s

Fiber-LAN 50/8-100/10 Mbit/s*

Fiber-LAN 50/50-100/100 Mbit/s** Siffran som står före "/" avser hastigheten nedström (ta emot) siffran efter "/" avser hastigheten uppströms (skicka)

De kunder som inte får den överföringshastighet som anges i intervallet kan utan kostnad byta till en tjänst med lägre överföringshastighet. Bytet sker enkelt via www.telia.se/minasidor eller via telefon till Telias Kundtjänst. Bytet tar normalt tre arbetsdagar.För att förbättra informationen till kunderna kommer Telia att införa en informationstext om hastigheter i bredbandsreklamen. Telia kommer också att förbättra informationen på webbplatser och i andra kanaler om vad som påverkar bredbandshastigheten och vad man som kund kan förvänta sig. Åtgärderna genomförs successivt under maj. Telia vill också arbeta tillsammans med bredbandskollen.se för att tydliggöra informationen om vad som påverkar bredbandshastigheten. Ett initiativ till en gemensam arbetsgrupp har redan tagits.