TeliaSonera tecknar tjänsteavtal med Apoteket

I stark konkurrens vann TeliaSonera Apotekets offentliga upphandling.Affären omfattar leverans och driftsansvar för datakommunikationen mellan samtliga apotek (wide area network) samt för Apotekets lokala företagsnät (lokal area network). Ansvaret omfattar även internetkapaciteten till Apotekets hemsida (apoteket.se) som är en av Sveriges mest besökta domäner.Apoteket tecknade ett tjänsteavtal som innebär att TeliaSonera tar ett helhetsansvar för tjänstens drift och funktion. Kunden får kontinuerlig tillgång till TeliaSoneras spetskompetens och slipper investera i egna resurser och infrastruktur, vilket leder till kostnadsbesparingar.– TeliaSoneras lösning lever mycket väl upp till våra behov och krav, säger Anders Persson, Apotekets IT-chef. Apotekets interna företagsnät utgör navet i kommunikationen mellan landets alla apotek. I nätet överförs bland annat läkemedelsrecept och annan känslig patientinformation. Därför är hög kvalitet och hög säkerhet av största vikt.TeliaSonera ska också öka kapaciteten samt effektivisera nätet för att säkerställa en snabb och säker kommunikation. Med ett moderniserat nät kan Apoteket välja att lägga till ytterligare funktioner som exempelvis IP-telefoni.– Vi är mycket glada att Apoteket valt TeliaSonera för att hantera och modernisera sitt företagsnät, säger Juho Lipsanen, chef för Business Services på TeliaSonera.TeliaSoneras satsning på att erbjuda företag kommunikationslösningar som tjänst har varit framgångsrik. På två år har antalet företag som tecknar tjänsteavtal fyrdubblats.– Vi erbjuder högkvalitativ infrastruktur och kommunikationstjänster som ökar företagens produktivitet, vilket är vad kunderna efterfrågar, säger Juho Lipsanen.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30