TeliaSoneras dotterbolag Cygate förvärvar Avansys

Systemintegratören Cygate, som ägs av TeliaSonera, förvärvar Avansys AB för 120 miljoner kronor (enterprise value). Affären stärker Cygate inom kommunikationslösningar för företag med tjänster inom serverhantering, datalagring och säkerhet.

– Våra företagskunder efterfrågar alltmer helhetslösningar för sina kommunikationsbehov, vilket ställer ökade krav på vår kompetens inom systemintegration relaterat till telekommunikationstjänster, säger Juho Lipsanen, chef för Business Services på TeliaSonera. Genom Cygates köp av Avansys stärker vi oss ytterligare inom detta område.Förvärvet villkoras av ett godkännande från Konkurrensverket.– Avansys kompetens och erfarenhet bidrar till att skapa värde för våra kunder som nu får tillgång till ett bredare utbud av systemintegrationstjänster, säger Bengt Lundgren, vd för Cygate. Avansys starka närvaro i det snabbväxande Öresundsområdet gör oss till marknadsledande i regionen.Avansys AB grundades 1999 och har idag 85 anställda. Företaget har kontor i Malmö, Helsingborg och Kristianstad och omsatte 177 miljoner kronor under bokslutsåret 2006/2007 (brutet räkenskapsår). Under de tre senaste verksamhetsåren har Avansys haft en omsättningstillväxt på cirka 13 procent i genomsnitt. Cygate kommer att använda varumärket Avansys under en övergångsperiod.- Cygate är ett välrenommerat namn inom systemintegration och vi är övertygade om att affären är positiv både för våra kunder och för våra medarbetare, säger Pelle Svensson, vd för Avansys AB.TeliaSonera förvärvade Cygate i slutet av 2006 som sedan dess verkar som ett enskilt bolag inom TeliaSonera. 2007 förvärvade Cygate systemintegratören Dimension Data Sverige vars personal och verksamhet framgångsrikt integrerats med Cygate på mycket kort tid. Cygate finns idag på 16 orter i Sverige och Finland.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2008 kl 8.00.