Juho Lipsanen, chef för Business Services, lämnar TeliaSonera

Juho Lipsanen, chef för TeliaSoneras enhet Business Services, kommer att lämna sin befattning efter tre år på företaget. Han kommer fram till slutet av juli 2008 att avsluta ett antal pågående projekt. Lars Nyberg, VD och koncernchef, TeliaSonera, övertar tills vidare rollen som chef för Business Services. Juho Lipsanen anställdes som VD för TeliaSonera Finland 2005. I januari 2007 utsågs han till chef för affärsområdet Integrerade företagstjänster och till landchef för TeliaSonera i Finland. Sedan början av 2008 har Juho Lipsanen ansvarat för etableringen av en ny sammanslagen säljorganisation som ska serva samtliga företagskunder i både Sverige och Finland.

- De senaste tre åren har varit mycket spännande och givande. Jag stöder helhjärtat bildandet av en ny säljorganisation som uteslutande fokuserar på företagskunder. Emellertid har TeliaSoneras VD Lars Nyberg och jag kommit till slutsatsen att mina kunskaper och erfarenheter kan tillvaratas bättre i en annan roll. Men eftersom en sådan nu inte finns inom TeliaSonera har vi kommit överens om att jag ska lämna koncernen. När jag nu söker nya utmaningar vill jag passa på att sända ett varmt tack till alla mina kollegor i TeliaSonera, säger Juho Lipsanen.- Jag vill tacka Juho Lipsanen och hans team för den positiva vändning som de åstadkommit i TeliaSonera Finland och för det arbete han har initierat inom Business Services. Jag önskar honom lycka till i hans fortsatta karriär, säger Lars Nyberg, VD och koncernchef för TeliaSonera.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2008-05-12 kl 10.00 CET.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30