Orsaken klarlagd till störningarna i Telias mobilnät

Fredagen den 16 maj, strax före klockan fyra på eftermiddagen, uppstod stora störningar i Telias mobilnät. Störningarna påverkade mobiltrafiken i både 2G- och 3G-näten i hela landet. Telia inledde omgående felsökning. Problemen var som störst mellan klockan fyra och halv sju då endast en tredjedel av det normala antalet samtal kunde kopplas fram. Därefter förbättrades situationen snabbt och strax före klockan nio på kvällen fungerade hela nätet, både 2G och 3G, normalt.Telia informerade bland annat kunderna via sin hemsida och via sändningsledningen på Sveriges Radio som ”viktigt meddelande till allmänheten”. SOS Alarm informerades i ett tidigt skede. Utöver detta besvarades frågor från media.Störningarna orsakades av ett konstruktionsfel i en så kallad signaleringsnod i kombination med hög belastning. Konstruktionsfelet, som Telia inte hade information om, låg i signaleringsnodens centralprocessor och var enligt Telias och leverantörens undersökning den utlösande faktorn till fredagens störningar. Telia har tillsammans med sin leverantör tagit fram en lösning för att förhindra en upprepning av det inträffade.Telia har genomfört, och kommer även att genomföra, en rad åtgärder för att förhindra nya störningar. Arbetet med att uppgradera signaleringsnodernas centralprocessorer påbörjades redan måndagen den 19 maj. En mjukvaru-uppdatering för att korrigera konstruktionsfelet sker under de närmaste veckorna. I avvaktan på detta genomför Telia ytterligare åtgärder för att förhindra nya störningar. Bland annat utökning av kapacitet, fortsatt förstärkt övervakning samt bibehållen förhöjd beredskap till dess att alla pågående och planerade åtgärder är genomförda.- Jag beklagar verkligen att våra kunder drabbats och vi gör allt vad vi kan för att förhindra att detta ska inträffa igen. Som ett litet plåster på såren låter vi alla våra kunder ringa gratis inom Sverige* mellan klockan 16 och 21 fredagen den 30 maj, säger Håkan Dahlström, chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.* gäller inrikes mobilsamtal inom Telias nät samt till övriga nät inom Sverige. Gäller ej betalsamtal.

----------------------------------------------------------------------

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30