Per-Arne Blomquist ny ekonomi- och finansdirektör i TeliaSonera

Per-Arne Blomquist har utsetts till vice verkställande direktör samt ekonomi- och finansdirektör i TeliaSonera

Per-Arne Blomquist, 45, är idag vice verkställande direktör samt ekonomi- och finansdirektör i SEB, en tjänst han innehaft sedan oktober 2006. Han kom till SEB som ansvarig för koncernekonomi 2001.Mellan 1997 och 2000 innehade Per-Arne Blomquist ett flertal befattningar i Teliakoncernen, bland annat som verkställande direktör för Telia Företag. Han startade sin karriär på Alfa Laval 1989 och har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.- Per-Arne Blomquist har omfattande erfarenhet av att arbeta med koncernövergripande finansiella frågor i en mycket konkurrensutsatt internationell miljö. Hans bakgrund inom finans-, tillverknings- och telekommunikationsindustrin kommer att vara värdefull för TeliaSonera. Jag är glad att han vill komma tillbaka till företaget, säger Lars Nyberg, VD och koncernchef för TeliaSonera.Per-Arne Blomquist efterträder Kim Ignatius som, i enlighet med tidigare information, kommer att tillträda en tjänst utanför koncernen.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2008-05-15 kl 08:30 CET.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30