TeliaSonera bygger 4G - nästa generations mobilnät

TeliaSonera har fått rikstäckande frekvenstillstånd för 4G för att bygga nästa generations supersnabba mobilnät i Sverige. Det står klart efter att PTS i dag tillkännagivit vinnarna i den avslutade frekvensauktionen. Kommersiell lansering sker under 2010 vilket kommer att ge kunderna uppkopplingshastigheter på över 100 Mbit/sekund.

– Vi är självklart mycket glada över denna 4G-licens, säger Håkan Dahlström, chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige. Den är framförallt viktigt för våra kunder som nu kommer att få tillgång till ännu snabbare mobilt bredband.4G-utbyggnaden kommer att ske successivt i Sverige. Ett antal testperioder med utvalda kunder kommer att genomföras och TeliaSonera räknar med att under 2010 kunna erbjuda både privatkunder och företag tjänster i det nya nätet.– Behovet av kapacitet och snabbhet i mobilnäten ökar hela tiden. Jag tror vi kommer att se ännu fler kapacitetskrävande tjänster för underhållning och kommunikation i framtiden. Kunderna vill i allt större utsträckning kunna använda dessa tjänster via en laptop eller en mobiltelefon och oavsett var de befinner sig, säger Håkan Dahlström.Frekvenstillstånden innebär att TeliaSonera kan bygga ett 4G-nät som är mer än 10 gånger snabbare än dagens mobila nät, och är inte förknippade med några villkor vad gäller utbyggnadstakt eller befolkningstäckning i Sverige.– Vi kommer till att börja med att bygga ut i tätbefolkade områden och företrädesvis i storstäder, säger Håkan Dahlström. Vi räknar med att ha en befolkningstäckning på cirka 60 procent under 2011.Licensen gäller i 15 år och kostnaden för TeliaSoneras frekvenstillstånd är 563 MSEK för 4 frekvensblock om totalt 2 x 20 Mhz i 2,6 Ghz-bandet. Betalning till PTS sker under andra kvartalet 2008.I TeliaSoneras delårsrapport januari-mars 2008 upprepades koncernens utsikter för 2008 och kapitalutgifter förväntas uppgå till cirka 15 GSEK 2008, men inkluderar inte priset om 563 MSEK som betalas i den svenska frekvensauktionen.