TeliaSonera vinnare i kampen om 4G - nästa generations mobilnät

– Vi är självklart mycket glada över denna 4G-licens, säger Håkan Dahlström, chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige. Den är framförallt viktigt för våra kunder som nu kommer att få tillgång till ännu snabbare mobilt bredband i framtiden.Frekvenstillstånden innebär att TeliaSonera kan bygga ett 4G-nät som är mer än 10 gånger snabbare än dagens mobila nät, och är inte förknippade med några villkor vad gäller utbyggnadstakt eller befolkningstäckning i Sverige.Licensen gäller i 15 år och kostnaden för TeliaSoneras frekvenstillstånd är 563 MSEK för 4 frekvensblock om totalt 2 x 20 Mhz i 2,6 Ghz-bandet. Betalning till PTS sker under andra kvartalet 2008.I TeliaSoneras delårsrapport januari-mars 2008 upprepades koncernens utsikter för 2008 och kapitalutgifter förväntas uppgå till cirka 15 GSEK 2008, men inkluderar inte priset om 563 MSEK som betalas i den svenska frekvensauktionen.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2008 kl 08:30.