Telia öppnar dörren till säkrare, enklare och grönare hemsjukvård

Halmstad kommun och stadsdelen Limhamn/Bunkeflo i Malmö har tecknat avtal med Telia om tjänsten Kvittens Personallås. Tjänsten innebär att vårdpersonal kan använda sin mobiltelefon för att komma in hos vårdtagarna när de ska göra hembesök. Mobilen fungerar som en digital nyckel och låser upp dörren med hjälp av bluetoothteknik.- Med mobiltelefonen som nyckel förbättrar vi för vårdtagaren samtidigt som vi sparar arbetstid och miljö, säger Gunvi Jönsson, verksamhetschef, Halmstad kommun. Drygt 30 minuter per pass går åt till krånglig nyckelhantering. Tid vi nu istället kan lägga på vården. Dessutom sparar vi in på bränslekostnader och minskar vårt koldioxidutsläpp med cirka 50 ton per år genom att vi kan dra in på bilresor kopplade till nyckelhanteringen.Vidare har stadsdelen Hyllie i Malmö och Halmstad kommun tecknat avtal med Telia om tjänsten Kvittens Visit till 2 700 vårdtagare i området. Telia Kvittens Visit är en tjänst för mobil realtidsrapportering.- Vårdpersonal rapporterar hembesök och utfört arbete hos vårdtagaren med hjälp av mobilen direkt till verksamhetssystemet, vilket innebär förbättrad kvalitetssäkring, förklarar Siv Jensen, verksamhetschef, Malmö stad. När anhöriga undrar över hemtjänsten kan vi snabbt ge information om senaste besök eller om personal är i närheten och på väg dit.TeliaSonera tror på starkt ökad efterfrågan på kommunikationstjänster som effektiviserar och ökar kvalitén i vården. Om tio år kommer antalet pensionärer överstiga två miljoner med ökat tryck på hemsjukvården som följd.- Smarta kommunikationstjänster blir allt viktigare för att höja kvalitén i vården i takt med att fler behöver hemsjukvård, säger Kenneth Boström, Försäljningsdirektör Offentlig sektor, TeliaSonera.Leverans och installation pågår och ska vara genomförd i slutet av 2008.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30