TeliaSonera avvisar France Telecoms indikativa bud

TeliaSonera bekräftar att bolagets styrelse har mottagit ett icke-bindande, indikativt bud från France Telecom angående ett möjligt förvärv av TeliaSonera AB (publ).

Styrelsen har anlitat professionella rådgivare för att bistå styrelsen i sin genomgång och värdering av TeliaSonera och har enhälligt beslutat att inte stödja det indikativa budet eftersom det avsevärt undervärderar bolaget.-TeliaSonera är ett starkt företag med utmärkta tillväxtmöjligheter på egen hand. Styrelsen och ledningen fokuserar på att utveckla bolaget till dess fulla potential, för god och uthållig vinsttillväxt och för att maximera värdet för alla aktieägare. Det indikativa budet om 56,225 SEK per aktie undervärderar avsevärt denna potential, säger Tom von Weymarn, styrelseordförande i TeliaSonera.TeliaSonera kommer inte att ge ytterligare kommentarer så länge inte nya, substantiella händelser uppstår som föranleder ytterligare kommentarer.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 juni 2008 kl 09.30.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30