TeliaSonera förstärker management i Eurasien

TeliaSoneras chef för Investor Relations, Martti Yrjö-Koskinen, har utnämnts till Senior Vice President för TeliaSoneras affärsområde Eurasien. Han kommer att tillträda sin nya befattning den 1 oktober 2008. Martti Yrjö-Koskinen fortsätter som chef för Investor Relations tills en efterträdare har tillträtt.

I sin nya roll blir Martti Yrjö-Koskinen medlem av ledningsgruppen för TeliaSoneras affärsområde Eurasien. Förutom övrigt management-ansvar kommer han också att ansvara för affärsområdets kommunikation. Han kommer att rapportera till Tero Kivisaari, chef för affärsområde Eurasien.I Eurasien verkar TeliaSonera på attraktiva, snabbväxande och mycket lönsamma marknader. TeliaSonera kommer att fortsätta söka efter möjligheter i denna del av världen och utnämningen av Martti Yrjö-Koskinen kommer att ytterligare förstärka ledningsgruppen i Eurasien. Martti Yrjö-Koskinen har varit chef för Investor Relations sedan 2005. Dessförinnan innehade han olika befattningar inom koncernens avdelningar för corporate finance och treasury. Han anställdes i TeliaSonera 2000.Arbetet med att rekrytera en ny chef för Investor Relations har redan påbörjats. Martti Yrjö-Koskinen behåller ansvaret för Investor Relations tills en efterträdare har tillträtt.

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30