TeliaSonera lanserar Bitstream Pro för operatörskunder

Produkten, som nyttjar kopparnätet, kompletterar de tidigare lanserade Bitstreamsprodukterna och erbjuder kvalitetssäkrad kommunikation i olika hastigheter och Quality of Service-profiler. QoS-profilerna ger möjlighet till val av trafikklass och därmed prioritet för kommunikationen, anpassad till det behov som finns.- Vi bedömer att våra operatörskunder med Bitstream Pro som komplement till sina egna nät kommer att få ytterligare möjligheter att erbjuda avancerade företagslösningar, förklarar Malin Frenning Senior Vice President, TeliaSonera och VD TeliaSonera International Carrier.Ingen ny anslutning mot operatörens nät kommer att behövas eftersom Bitstream Pro använder samma Operatörsaccess som övriga Bitstream-accesser.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30