TeliaSonera ökar sin ägarandel till 100 procent i norska återförsäljningskedjan ComHouse

TeliaSonera har förvärvat återstående 66,6 procent av aktierna i ComHouse, ett holdingbolag för butikskedjorna Klart Svar och Telebutikken i Norge. Därmed ökar TeliaSonera sitt innehav till 100 procent. Förvärvet medger en tätare integration mellan TeliaSoneras dotterbolag NetCom och ComHouses distributionskedjor.

TeliaSonera har i dag ingått ett avtal om köp av aktier för att förvärva alla utestående aktier i ComHouse AS från MTU Gruppen AS, ComHouse Butikkdrift AS och Com-Invest AS. I mars 2006 köpte TeliaSonera en minoritetsandel på 33,4 procent i bolaget.– ComHouse har uppvisat en sund tillväxt och ett gott resultat, och affären stärker TeliaSoneras distributionsstrategi i Norge, säger Kenneth Karlberg, chef för affärsområde Mobilitetstjänster på TeliaSonera.Köpeskillingen för 66,6 procent av aktierna uppgår till cirka 185 miljoner SEK (157 miljoner NOK), baserat på ett företagsvärde på cirka 383 miljoner SEK (325 miljoner NOK) för hela bolaget. Den slutgiltiga köpeskillingen kommer att basera sig på den balansräkning som kommer att upprättas i samband med slutförandet av affären. Slutförandet av affären är villkorat av godkännande från den norska konkurrensmyndigheten.Om ComHouse

ComHouse AS är den viktigaste distributionskanalen för NetCom i Norge. ComHouse består av återförsäljningskedjan Telebutikken (65 butiker av vilka 5 drivs genom franchising) som fokuserar på privatkunder och kedjan KlartSvar (40 butiker av vilka 32 drivs genom franchising) som fokuserar på företagskunder.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni 2008 kl 17.00.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30