Sverker Hannervall ny chef för Business Services

Sverker Hannervall rekryterades nyligen från Cisco för att från den första augusti 2008 leda TeliaSoneras företagsförsäljning inom Business Services, i Sverige. Utöver ansvaret för den svenska försäljningsorganisationen övertar han nu också ansvaret för försäljningen till företag i Finland. Sverker Hannervall utses till Senior Vice President och chef för Business Services med verksamhet i Sverige och Finland.

Sverker Hannervall, 48, har lång och bred erfarenhet från IT- och telekombranschen. Han kommer närmast från Cisco Systems där han varit vd för den svenska verksamheten sedan 2004. Han är styrelseledamot i Teligent AB och har haft en rad ledande befattningar på bland annat Trio AB, Telelogic och IBM. Han är också rådgivare till InnovationsKapital AB. Sverker Hannervall är civilingenjör från Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.- Sverker Hannervall har stor erfarenhet av att leda högpresterande säljorganisationer inom områden där det råder mycket stark konkurrens. Hans bakgrund blir en stor tillgång för TeliaSonera och jag hälsar honom välkommen som medlem av företagets verkställande ledning, säger Lars Nyberg, vd och koncernchef för TeliaSonera.Sverker Hannervall efterträder Juho Lipsanen, som har lämnat TeliaSonera, vilket tidigare meddelats.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 juli 2008 kl 07.45.