TeliaSonera slutför köpet av ComHouse

TeliaSonera har fått norska konkurrensverkets godkännande att slutföra köpet av återstående 66,6 procent av aktierna i ComHouse, ett holdingbolag för butikskedjorna KlartSvar och Telebutikken i Norge. Därmed ökar TeliaSonera sitt innehav till 100 procent. Köpeskillingen för 66,6 procent av aktierna uppgår till cirka 185 miljoner SEK (157 miljoner NOK), baserat på ett företagsvärde på cirka 383 miljoner SEK (325 miljoner NOK) för hela bolaget. Förvärvet offentliggjordes den 17 juni 2008.– ComHouse har uppvisat en sund tillväxt och ett gott resultat, och affären stärker TeliaSoneras distributionsstrategi i Norge, säger Kenneth Karlberg, chef för affärsområde Mobilitetstjänster på TeliaSonera.Om ComHouse

ComHouse AS är den viktigaste distributionskanalen för NetCom i Norge. ComHouse består av återförsäljningskedjan Telebutikken (65 butiker av vilka 5 drivs genom franchising) som fokuserar på privatkunder och kedjan KlartSvar (40 butiker av vilka 32 drivs genom franchising) som fokuserar på företagskunder.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 juli 2008 kl 13.30.

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30