TeliaSoneras digitala årsredovisning vinner internationellt pris

I år var första gången som TeliaSonera valde att publicera en digital årsredovisning på Internet.- Vi är mycket stolta över utmärkelsen. Den digitala årsredovisningen ger våra aktieägare och andra intressenter ett bra verktyg för att snabbt och enkelt få en översikt över bolaget och en möjlighet att hitta den specifika information de söker, säger Martti Yrjö-Koskinen, IR-chef på TeliaSonera.Dessutom fanns det miljöskäl att övergå till en digital årsredovisning. Jämfört med tidigare år så har TeliaSonera, förutom den uteblivna miljöpåverkan som distributionen av en tryckt produkt utgör, också sparat 20 ton papper.TeliaSonera's årsredovisning för 2007 finns tillgänglig på www.teliasonera.se

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30