TeliaSonera och EMT lanserar iPhone 3G i Estland den 22 augusti

– Lanseringen av iPhone 3G är ytterligare ett strategiskt steg för oss i utvecklingen av mobilt bredband, och det stärker vår position i Norden och Baltikum, säger Kenneth Karlberg, chef för affärsområde Mobilitetstjänster på TeliaSonera. Med iPhone 3G erbjuder vi våra kunder ett fantastiskt nytt sätt att uppfylla sina behov av åtkomst, hastighet och mobilitet.– Jag är glad att EMT, genom att erbjuda iPhone, än en gång bevisar att man är ledande på den estländska mobilmarknaden, säger Valdo Kalm, vd på EMT.Privatpersoner som är intresserade av att köpa iPhone 3G kan gå till www.emt.ee/iphone för förhandsinformation om lanseringen av iPhone 3G i Estland. iPhone 3G kommer att finnas för försäljning i EMT:s butiker från och med den 22 augusti.Tillsammans med Elion och MicroLink hör EMT till Eesti Telekom, den ledande telekommunikations- och IT-koncernen i Estland. EMT är störst inom sektorn mobil kommunikation i Estland med den bästa täckningen, en erkänd produktutveckling och kundservice. Estonian Telecoms största aktieägare med 60,12 procent är TeliaSonera, Nordens och Baltikums ledande telekommunikationsföretag inom mobila och markbundna nät.*Baserat på tester avseende 3G och EDGE. Verkliga hastigheter varierar beroende på aktuella radioförhållanden.