TeliaSonera varslar anställda i Sverige

TeliaSonera meddelade i februari 2008 att effektiviseringsåtgärder i de svenska och finska verksamheterna skulle genomföras under 2008 och 2009. Åtgärderna förväntas ge årliga bruttobesparingseffekter på cirka 5 GSEK jämfört med kostnadsbasen 2007 och leda till en personalminskning med cirka 2900 medarbetare i Sverige och Finland, varav cirka två tredjedelar i Sverige. Effektiviseringsåtgärderna genomförs för att TeliaSonera inte kan ha högre strukturella kostnader än konkurrenterna och för att kunna fortsätta förändra produktmixen genom investeringar i mobilitets- och IP-baserade tjänster.Som en del av det i februari 2008 kommunicerade effektiviseringsprogrammet varslar TeliaSonera idag 1200 anställda i Sverige. Omstruktureringskostnaderna förväntas kvarstå oförändrade och uppgå till mindre än 3 GSEK, varav drygt hälften 2008, som tidigare rapporterat.