Arbetsförmedlingen stärker lokal närvaro genom ökad mobilitet

Situationen på arbetsmarknaden har ökat behovet av lokala insatser från Arbetsförmedlingen och det betyder nya krav på flexibilitet och mobilitet. Myndigheten har tidigare uppgraderat datorparken till bärbara datorer. Nu fortsätter satsningen genom ett förlängt avtal med Telia som helhetslösning för mobilt arbetssätt.

– Med mobila verktyg har vi kommit närmare våra kunder och stärkt vår lokala närvaro hos kommuner, företag och i olika samarbetsprojekt runt om i Sverige. Ökad mobilitet medför att vi frigör tid, resurser och sparar miljön, samtidigt som vi kan leverera våra tjänster på plats där de behövs som bäst. Därför var det naturligt för oss i detta skede att fortsätta samarbetet med Telia, säger Mats Lindmark, CIO på Arbetsförmedlingen.

Det tidigare avtalet som nu förlängs med ett år, omfattar cirka 11 000 mobila anknytningar, kontaktcenter, 11 000 mobiltelefoner för fast och mobil trafik, mobilt bredband samt telemötestjänster.

– Arbetsförmedlingen är en myndighet i utvecklingens framkant. Man har insett fördelarna med den moderna tekniken, och hur mobila lösningar kan effektivisera verksamheten till nytta för både kunder, samarbetspartner och anställda, säger Jan Pettersson, försäljningsdirektör för offentlig sektor, TeliaSonera.