Eesti Telekomin ostotarjouksella on saavutettu 90 prosentin omistuskynnys

EI JULKAISTAVAKSI TAI JAKELUUN SEURAAVISSA MAISSA TAI SEURAAVIIN MAIHIN: YHDYSVALLAT, KANADA, AUSTRALIA, JAPANI TAI ITALIA Yhteensä 29,31 prosenttia Eesti Telekomin osakkeista omistavat osakkeenomistajat ovat tähän päivään mennessä hyväksyneet TeliaSoneran käteistarjouksen. Tämä tulee toteutuessaan nostamaan TeliaSoneran omistusosuuden vähintään 90,29 prosenttiin eli yli lunastusoikeuteen vaadittavan 90 prosentin omistuksen määrän.

TeliaSonera-konserni omistaa tällä hetkellä 84 119 239 Eesti Telekomin osaketta eli 60,98 prosenttia kaikista ulkona olevista osakkeista. Viron arvopaperikeskuksen antaman tiedon mukaan käteistarjous oli 8.10. kello 13.00 CET hyväksytty 40 436 608 osakkeen osalta. Nämä osakkeet edustavat 29,31 prosenttia kaikista ulkona olevista osakkeista. Tarjouksen loppuun saattamisen jälkeen TeliaSonera tulee näin ollen omistamaan yli 90 prosenttia Eesti Telekomin osakkeista.

Eesti Telekomin osakkeiden tarjousaika päättyy 9.10.2009. TeliaSonera tarjoaa 93,00 Viron kruunua käteisenä jokaisesta Eesti Telekomin osakkeesta. Eesti Telekomin ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä kaikki Eesti Telekomin osakkeenomistajat (15.10. tilanteen mukaan), mukaan lukien käteistarjouksen hyväksyneet osakkeenomistajat, saavat ylimääräisen 6,99 Viron kruunun osingon.

Tarjoukseen osallistuvia sijoittajia pyydetään ilmoittamaan tarjouksen hyväksymisestä heidän arvopapereitansa hoitavan kaupallisen pankin kautta viimeistään 9.10.2009.

TeliaSoneran taloudellisena neuvonantajana tässä kaupassa toimii SEB Enskilda. TeliaSoneran virolaisena juridisena neuvonantajana toimii Raidla Lejins & Norcous, ja yhtiön kansainvälisenä juridisena neuvonantajana toimii Sullivan & Cromwell LPP.

This press release does not constitute, or form part of, any offer or invitation to sell, or any solicitation of any offer to purchase any securities in any jurisdiction, nor shall it (or any part of it) or the fact of its distribution form the basis of or be relied on in connection with, any contract therefore.

The Offer is not being made and will not be made directly or indirectly in, or by use of the mails of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America, Canada, Australia, Japan or Italy.

This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone and the Internet. Accordingly, copies of this press release and any related offering documents are not being, and must not be, mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded in or into the United States of America, Canada, Australia, Japan or Italy.

Any purported acceptance of the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid. No securities or other consideration is being solicited and if sent in response by a resident of the United States of America, Canada, Australia, Japan or Italy will not be accepted.
No indications of interest in the Offer are sought by this press release.

The release, publication or distribution of this press release in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such jurisdictions into which this press release is released, published or distributed should inform themselves about and observe such restrictions.

Receipt of this press release will not constitute an offer in those jurisdictions in which it would be illegal to make the Offer and in such circumstances it will be deemed to have been sent for information purposes only.

TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 8.10.2009 klo 15.30 CET._____________________________________________
Lisätietoja lehdistölle antaa:
TeliaSoneran lehdistöpalvelu, +46-771-77 58 30
investor-relations@teliasonera.com

Tulevaisuutta koskevat lausumat
Tähän tiedotteeseen sisältyvät tulevaisuuden tilaa tai tapahtumia koskevat lausumat, mukaan lukien toiminnan
tulevaa tulosta ja muita ennusteita koskevat lausumat, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Luonteensa
mukaisesti tulevaisuutta koskeviin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuutta, koska ne liittyvät tuleviin tapahtumiin ja niiden toteutuminen riippuu olosuhteista tulevaisuudessa. Ei ole varmuutta siitä, etteivätkö tulokset poikkeaisi olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa suoraan tai epäsuorasti esitetyistä monien tekijöiden vuoksi, joista useisiin TeliaSonera ei voi vaikuttaa.

Prospectus
http://www.telekom.ee/index.php?lk=0&go=uudised&lang=eng&uudis=502