TeliaSonera kontrollerar 68 procent av rösterna i TEO LT

TeliaSonera har ökat sitt ägande till 68,08 procent i den litauiska mobiloperatören TEO LT, i och med att kontanterbjudandet avslutats. Totalt har ägarna till 23,47 miljoner aktier accepterat erbjudandet som inleddes den 17 september och avslutades den 9 oktober. Ytterligare närmare 10 miljoner aktier köptes över börsen under perioden för erbjudandet, till samma pris. Dessutom köptes ytterligare 6,4 miljoner aktier över börsen under tiden mellan offentliggörandet av budet och acceptperiodens början.

TeliaSonera har ökat sitt ägande i TEO LT med 39 895 616 aktier, motsvarande 14 procent av de aktier som fanns på börsen innan budet offentliggjordes eller 5,14 procent av det totala antalet röster i TEO LT. Därmed har TeliaSonera, när acceptperioden avslutats, kontroll över 68,08 procent av de röstberättigade aktierna i TEO LT. Avräkningsdag är den 14 oktober 2009.

– Vår strategi är att öka ägandet i våra kärnverksamheter och det har vi uppnått i både TEO LT och Eesti Telekom. Vårt erbjudande var mer framgångsrikt i Estland då vi inte kom lika långt i Litauen. Delvis beror detta på en annorlunda ägarstruktur. Ändå lyckades vi öka vårt ägande, vilket är mycket positivt. Dessutom ökar vi inflytandet i företaget då vårt ägande nu överskrider två tredjedelar av rösterna, vilket är bra för TEO LT, säger Per-Arne Blomquist, Vice VD och CFO i TeliaSonera.

SEB Enskilda är finansiell rådgivare till TeliaSonera i denna transaktion. Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir Partneriai LAWIN är TeliaSonera’s litauiske legala rådgivare och Sullivan & Cromwell LLP är dess internationella legala rådgivare.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 oktober 2009 kl 07.30 CET.