TeliaSoneras delårsrapport januari - september 2009

TeliaSoneras delårsrapport januari - september 2009 offentliggörs onsdagen den 28 oktober 2009, cirka kl 07.30 och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliasonera.se/ir inför press- och analytikerkonferensen.

Onsdag den 28 oktober 2009

Press- och analytikerkonferens
Tid: 09.30 (CET)
Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Stureplan 8, Stockholm

TeliaSoneras koncernchef och VD Lars Nyberg och vice VD och CFO Per-Arne Blomquist presenterar delårsrapporten januari - september 2009.

Presslegitimation eller motsvarande fordras för att delta.

Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på
www.teliasonera.se/ir.

Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen
Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan press- och analytikerkonferensen börjar.

Telefonnummer: + 46 (0)8 506 269 30
+ 44 (0)207 108 62 05
Deltagare ska uppge: TeliaSonera

Observera att det kan uppstå en tidsfördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer presskonferensen både över internet och på telefon.

Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 3 november 2009.
Telefonnummer: +46 (0)8 506 269 49
Kod: 236684#