I Örebro län är årets hårda julklapp mjuk

Drygt var tredje örebroare (32 procent) önskar sig någon form av abonnemang till jul och det är prenumeration på innehållstjänster som går starkast framåt. Bland de yngsta i undersökningen (åldersgruppen 18-22) vill så många som två av fem (37 procent) ha ett musikabonnemang i julklapp.

I Örebro län är musikprenumerationen idag lika populära som de mer klassiska abonnemangen som rör tv, telefoni och bredband (22 jämfört med 16 procent).

- Att svenskarna börjar köpa och önska sig abonnemang i julklapp i den här utsträckningen, precis som vi länge köpt och önskat oss presentkort är nytt och beror på två saker. Dels vårt förändrade konsumtionsbeteende där vi hellre streamar musik, film och tv, dels att vi i lågkonjunkturstider hellre maximerar den utrustning vi redan köpt på oss och fyller den med ett innehåll som varar inte bara till påska, utan nästa jul, säger Ulrika Steg, chef för mobila konsumentaffären, Telia.

Örebroarna om att shoppa och önska sig teknikjulklappar

- 67 procent minns inte allt de fick i julklapp förra året
- 87 procent föredrar en klapp som man har nytta av hela året
- 66 procent tycker att det är svårt att veta vad man önskar sig i julklapp
- 73 procent tycker att det är svårt att veta vad andra vill ha i julklapp
- 63 procent vill helst få en julklapp värd ett visst belopp och 37 procent kontanter/presentkort med motsvarande värde

Om undersökningen
Totalt besvarades enkäten av 2292 svenskar 18 år eller äldre under perioden 23 oktober till 10 november 2009 och 100 länsbor (Örebro län). Resultaten representerar den svenska befolkningen med avseende på kön och ålder och geografisk hemvist. Datainsamlingen gjordes i form av e-postenkät via databasen CPX som når totalt 240 000 svenskar.