TeliaSonera AB lånar upp 600 miljoner euro, med tolv års löptid, i obligationsmarknaden

TeliaSonera har idag emitterat en 12-årig euro-obligation om 600 miljoner euro, inom ramen för befintligt 7 miljarder euro EMTN (Euro Medium Term Note) program. Räntekostnaden blev ca 4,825 % p.a. motsvarande Euro Mid-swaps +105 räntepunkter.

– Vi är mycket nöjda med transaktionen som förbättrar förfallostrukturen på vår finansiering. Orderboken som övertecknades många gånger var av hög kvalitet, vilket möjliggjorde fördelaktiga finansieringsvillkor, säger Per-Arne Blomquist, Executive Vice President och finansdirektör.

Transaktionen genomfördes gemensamt av Barclays, BNP Paribas, Citi och SEB.


Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2009 kl 16.45.