Mötestjänster slår nya rekord i finanskrisens fotspår. - Ekonomiskäl och tidsbesparing är drivkrafter - inte svininfluensan

- Tekniken har ju funnits länge. Nu ser vi en tydlig förändring i beteendet och i användningen av tekniken, som drivits fram av tuffa tider och större miljöhänsyn, säger Sverker Hannervall, chef för företagstjänster på TeliaSonera.

Tre av fyra storföretag satsar på videotjänster
Även videomöten är på stark frammarsch och enligt Telias undersökning går de större företagen i bräschen. Hela 75 procent av de svenska storföretagen använder redan, eller kommer att satsa på videolösningar under 2010. Motsvarande siffra för de medelstora företagen är 52 procent. Bland småföretagen väntas en fördubbling under 2010. Idag är det endast 9 procent som använder video, men ytterligare 11 procent av småföretagarna uppger att de ska investera i videolösningar under nästa år.

I slutet av mars lanserade TeliaSoneras dotterbolag Cygate video som tjänst. Efterfrågan har varit stor med över 200 kundcase på några månader.

- Vi har kommit till en brytpunkt. Tekniken har blivit enkel att använda, och kvaliteten gör att videomötet i många fall kan ersätta det fysiska mötet. Samtidigt slipper man investera i dyr utrustning, utan kan köpa video som en ren tjänst. Detta gör video attraktivt även för mindre företag med snävare budget, säger Sverker Hannervall.

Ekonomi, tid och miljö – men inte svininfluensa
Att företagen ersätter resande med mötestjänster är främst en ekonomisk fråga (87 procent), följt av tidsbesparing (81 procent), och miljöhänsyn (55 procent). Ekonomins inverkan blev särskilt tydligt i samband med finanskrisen i september 2008, då telemötestrafiken i Telias nät gick upp med 40 procent jämfört med september 2007. Höstens influensatider har dock haft en marginell påverkan på efterfrågan på mötestjänster - endast 4 procent av företagen i Telias undersökning uppger sjukdom som skäl till att ersätta resa med möten on-line.