Okej att vara ego i mellandagarna

Under julafton gör svenskarna allt i grupp. Exempelvis spelar två av fem (40 procent) sällskapsspel, var tredje (28 procent) ser på julprogram gemensamt och var femte (21 procent) ger sig ut på gemensam julpromenad.

– För en stor del av julfirarna är den sociala samvaron höjdpunkten. Men hur trevligt vi än tycker det är att umgås med varandra och gemensamt ta del av underhållning som tv, film, spel och musik, så har vi de senaste åren vant oss vid att välja exakt vad och när vi vill se och lyssna på underhållning. Därför är det inte konstigt att vi efter julhelgen längtar efter lite tid för oss själva, säger Stefan Trampus, chef för Bredbandstjänster på Telia.

God fortsättning
Varannan julfirare ser fram emot att få vara lite ensam och nästan lika stor andel längtar till att få lyssna på sin egen musik eller själv välja tv-program (45 respektive 44 procent).

– Resultatet av undersökningen skall nog inte tolkas som om julhelgen går från en högtid präglad av gemenskap till en egohögtid. Julen handlar mycket om gemenskap. Kanske kan till och med de nya mediekonsumtionsvanorna, där var och en har lite mer frihet, faktiskt göra att man inte tröttnar på det goda umgänget lika fort, säger Stefan Trampus.


Det här är vi som mest trötta på efter jul
Total Män Kvinnor
1. Att äta julmat 60% 52% 68%
2. Att lyssna på julmusik 55% 56% 55%
3. Att andra väljer vad du ska se på tv 38% 45% 31%
4. Att spela sällskapsspel med släkt/familj 27% 32% 22%
5. Att umgås med släkt/familj 27% 28% 25%


Det här längtar vi som mest efter jul
Total Män Kvinnor
1. Att få vara lite ensam 51% 50% 51%
2. Att själv få välja vad du se på tv 45% 49% 41%
3. Att få lyssna på din egen musik 44% 48% 39%
4. Att få spela lite data-/tv-spel ensam 33% 35% 31%
5. Spela on-linspel med kompisar 11% 13% 8%

Om undersökningen
Totalt besvarades enkäten av 2292 svenskar 18 år eller äldre under perioden 23 oktober till 10 november 2009. Resultaten representerar den svenska befolkningen med avseende på kön och ålder och geografisk hemvist. Datainsamlingen gjordes i form av e-postenkät via databasen CPX som når totalt 240 000 svenskar.