Svenskarna slog åter sms-rekord under julafton - 23,7 miljoner sms skickade i Telias nät

Nytt rekord

Julafton 2008 skickades 19,8 miljoner sms i Telias nät. I år överträffades den siffran då totalt 23,7 miljoner sms förmedlades för Telias kunder. Enligt Telias årliga julundersökning skickar var tredje svensk tio eller fler hälsnings-sms under julhelgen och elva procent önskar god jul genom att ringa.

- Förra året skickades 19,8 miljoner God Jul-sms i Telias nät under julafton och i år har vi åter satt nytt rekord genom sms-hälsningar. Återigen får vi ett kvitto på att sms är det nya julkortet. Hela året använder vi oss av snabba personliga meddelanden och det finns ingen anledning att vi skulle ändra beteende bara för att det är en storhelg, säger Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster på Telia. Till detta rekord kan vi även lägga en rekord ökning i jultrafiken för mobilt bredband på över 140% jämfört med 2008, tillägger Erik Hallberg

Hur förmedlar du oftast dina julhälsningar?

Skickar julkort 51 %
Sms:ar 22 %
Ringer 11 %
Mejlar 8 %
Mms:ar 2 %
Inget av ovanstående 6 %Om undersökningen

Totalt besvarades enkäten av 2292 svenskar 18 år eller äldre under perioden 23 oktober till 10 november 2009. Resultaten representerar den svenska befolkningen med avseende på kön och ålder och geografisk hemvist. Datainsamlingen gjordes i form av e-postenkät via databasen CPX som når totalt 240 000 svenskar.