TeliaSonera tammikuu–joulukuu 2008

Ennätyksellinen neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tulos

Neljäs vuosineljännes

• Liikevaihto kasvoi 12,7 prosenttia 28 096 milj. kruunuun (24 921). Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa laskettuna oli 4,5 prosenttia.

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 14,8 prosenttia 8 272 milj. kruunuun (7 208), ja käyttökateprosentti nousi 29,4 prosenttiin (28,9).

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 20,8 prosenttia 7 678 milj. kruunuun (6 358).

• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus nousi 5 644 milj. kruunuun (4 467) ja osakekohtainen tulos 1,26 kruunuun (0,99).

• Vapaa kassavirta kasvoi 4 918 milj. kruunuun (1 839), mikä johtui pääasiassa käyttökatteen kasvusta, Turkcell Holdingin osingonmaksun ajoituksesta ja tuloverojen alenemisesta.

• Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana yli 6,8 miljoonalla ja oli 134,8 miljoonaa. Enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 3,4 miljoonalla ja osakkuusyhtiöissä yli 3,4 miljoonalla liittymällä.Koko vuosi

• Liikevaihto kasvoi 7,5 prosenttia 103 585 milj. kruunuun (96 344). Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa laskettuna oli 3,9 prosenttia.

• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 6,2 prosenttia 32 954 milj. kruunuun (31 021), ja käyttökateprosentti oli 31,8 prosenttia (32,2).

• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 9,3 prosenttia 30 041 milj. kruunuun (27 478).

• Nettotuloksen emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus nousi 19 011 milj. kruunuun (17 674) ja osakekohtainen tulos 4,23 kruunuun (3,94).

• Vapaa kassavirta oli 11 328 milj. kruunua (13 004).

• Liittymien määrä oli vuoden lopussa noin 134,8 miljoonaa. Enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 7,5 miljoonalla ja osakkuusyhtiöissä 12,5 miljoonalla liittymällä vuoden 2007 loppuun verrattuna.

• Yhtiön hallitus ehdottaa, että tavanomaisena osinkona maksetaan 1,80 kruunua osakkeelta (1,80) eli yhteensä 8 083 milj. kruunua (8 083).

Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit”Neljännen vuosineljänneksen ja koko vuoden tulos oli ennätyksellinen. Sekä raportoitu kasvu että orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa laskettuna olivat vuonna 2008 suurempia kuin edellisenä vuonna, mutta emme aivan onnistuneet tavoitteessamme säilyttää käyttökateprosentti edellisen vuoden tasolla.Kun tulin TeliaSoneraan vuonna 2007, sanoin, että yhtiön toimintaa on muutettava, jotta voisimme menestyä yhdellä maailman nopeimmin muuttuvista ja vaativimmista aloista. Vuonna 2008 vahvistimme johtoryhmää ja aloimme noudattaa entistä tiukempaa suoritusjohtamista ja tulostenhallintaa. Näiden toimien tulokset alkavat näkyä siinä, miten vastaamme ulkoisiin trendeihin ja pyrimme toiminnassamme ylivertaiseen laatuun.

Voimme olla tyytyväisiä siihen, että vuonna 2008 asiakastyytyväisyys parani EPSI-indeksillä (European Performance Satisfaction Index) mitattuna useimmissa yhtiön Pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnoissa. Lisäksi vahvistimme markkina-asemiamme Euraasiassa, ja meistä tuli markkinajohtaja myös Tadžikistanissa ja Georgiassa.Vuoden aikana panostimme tulevaan kasvuun laajentumalla Nepaliin ja Kambodžaan. Mobility Services liiketoiminta-alueella kasvu jatkui ja käyttökateprosentit paranivat huolimatta viranomaissääntelystä ja ankarasta kilpailusta. Broadband Services liiketoiminta-alueen kannattavuuden heikkeneminen kuitenkin osoittaa, että käynnissä olevat tehostamistoimet ovat tarpeen, koska kustannusrakenteemme ei saa olla korkeampi kuin kilpailijoillamme.Meidän on varauduttava mahdollisesti pitkittyvään taloudelliseen laskusuhdanteeseen, joka voi vaikuttaa kuluttajien ja yritysten käyttäytymiseen. Heikkenevillä taloudellisilla näkymillä, jotka heijastuvat erityisesti Baltian maihin, ei ollut olennaista vaikutusta palvelujen käyttöön markkina-alueillamme vuonna 2008. Joillain Euraasian markkinoista kasvu oli tammikuussa 2009 kuitenkin hieman odotettua heikompaa, joskin yhden kuukauden perusteella on liian aikaista tehdä mitään johtopäätöksiä."Sisältöä koskevat kysymykset:

TeliaSonera AB

Investor Relations

SE-106 63 Stockholm, Sweden

Puh. +46 8 504 550 00

Faksi +46 8 611 46 42

www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa