TeliaSoneras bokslutskommuniké 2008

TeliaSoneras bokslutskommuniké januari-december 2008 offentliggörs onsdagen den 11 februari 2009, cirka 07:30 och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliasonera.se/ir inför press- och analytikerkonferensen.Onsdag den 11 februari 2009Press- och analytikerkonferens

Tid: 10:00 (CET)

Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Sturegatan 1, StockholmTeliaSoneras koncernchef och VD Lars Nyberg och vice VD och CFO Per-Arne Blomquist presenterar bokslutskommunikén januari-december 2008.Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på http://www.teliasonera.se/ir där den också finns tillgänglig i efterhand.Presslegitimation eller motsvarande erfordras för att delta.Telefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen

Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan press- och analytikerkonferensen börjar.

Telefonnummer:

+44 (0)207 108 63 03

+46 (0)8 506 269 04Observera att det kan uppstå en tidsfördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer press- och analytikerkonferensen både över internet och telefon.Du kan också lyssna på telefonkonferensen i efterhand till och med 18 februari 2009.

Telefonnummer: +46 (0)8 506 269 49

Kod: 227370#