Blekinges nya ”överklass”: IT Societeten

IT Societeten utgör 17 procent av alla människor i såväl hela Sverige som i Blekinge. Den svenska IT Societeten domineras av unga personer och kvinnor. Var tredje (36 procent) är 25 år eller yngre och 60 procent är kvinnor. Blekinges IT Societet består till 24 procent av personer yngre än 25 år och sju av tio (71 procent) är kvinnor.Samtliga medlemmar inom IT Societeten förenas av att de säger att de inte klarar privatlivet utan ständig tillgång till uppkoppling, dator och mobiltelefon. Den nya tekniken och tiden som läggs på den, blir en investering i att vårda relationer och bygga sin sociala identitet. Den övriga befolkningen gör delar av detta, men har släpat efter vilket gett upphov till en kommunikationsklyfta bland medborgarna. Enligt Telia Trendspaning 2009 kommer dock detta gap att krympa i år.– IT Societeten har på kort tid sprungit ifrån den övriga befolkningen i sitt sätt att nätverka och vårda sina relationer till andra människor. Denna grupp ser tekniken som en naturlig förlängning av sig själva, vilket deras höga användning av mobil uppkoppling återspeglar, säger Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster på Telia.Varannan (47 procent) inom IT Societeten läser bloggar regelbundet jämfört med 29 procent för befolkningen i övrigt. Det är även den grupp som surfar mobilt mest regelbundet. Var sjätte (17 procent) gör det dagligen, jämfört med elva procent för genomsnittet.Tillhör man IT Societeten är det också dubbelt så vanligt att man använder mobiltelefon eller dator i sängen. Var tredje (30 procent) använder sin dator och 61 procent sin mobiltelefon i sängen. Genomsnittet för samtliga svenskar är 15, respektive 33 procent.– Det sympatiska med den elit som vi identifierat är att den inte är statisk utan växande och förväntas inkludera alltfler svenskar under 2009. Även om IT Societeten idag ligger långt före resten av befolkningen, betyder det inte att resten av befolkningen tillhör någon slags underklass. Det är snarare en fråga om en bred IT-medelklass som blir alltmer socialt rik säger, Stefan Trampus, chef för Bredbandstjänster på Telia.Ser man till ökningen i mobilitet är utvecklingen ganska jämn, då 24 procent av IT Societeten och 17 procent av samtliga svenskar kommer att surfa mer mobilt i år. Idag mobilsurfar hela 60 procent inom IT Societeten och 50 procent totalt med mobiltelefon eller dator.Den grupp som idag ligger längst från IT Societeten i beteende, är den som dels använder tekniken för att söka information och inte anser sig vara beroende av ständig tillgång till uppkoppling, dator och mobil. Denna grupp som i huvudsak består av män och personer över 40 år tar nu stora kliv mot IT Societeten. Deras användande av mobilt bredband ökar under 2009. Var tredje (36 procent) surfar mobilt redan idag. Var tionde i gruppen (tio procent) säger att de kommer att öka sitt mobila surfande. Nästan var femte (18 procent) kommer också att använda mobilen mer, och de är nyfikna på tjänster vid sidan av sms och samtal.En intressant och smått motsägelsefull konsekvens av att svenskarna under 2009 blir ännu mer mobila, är att behovet av snabb fast bredbandsuppkoppling ökar. Dels underlättar snabbt bredband i hemmet säkerhetskopiering av det växande antalet mobila enheter, dels går surfning via det trådlösa hemmanätverk fortfarande snabbare än med det mobila nätet. Vårt förändrade sätt att konsumenterna media är en annan faktor som talar för det fasta bredbandet. Mindre än en fjärdedel ser idag TV- och film på utsatt tid och konsumerar istället TV-innehåll via on-demand-tjänster via bredbandet eller streamad webb-tv.Här utgör IT Societeten störst andel av befolkningen:1. Kronoberg 28,2 procent

2. Jämtland 25,5 procent

3. Värmland 25,0 procent

4. Kalmar 24,5 procent

5. Västerbotten 24,5 procent

6. Södermanland 22,8 procent

7. Örebro 21,8 procent

8. Västra Götaland 21,0 procent

9. Gävleborg 20,8 procent

10. Dalarna 19,8 procentTelia Trend, IT-fenomen genom åren2007 IT-mormor

Detta var året då personer 50+ på allvar anammade de möjligheter som modern kommunikationsteknik innebar. Helt plötsligt chattade mormor med barnbarnen.2008 IT-pubertet

När ”you”-revolutionen och användargenererat inträffade handlade det främst om underhållningsinriktat innehåll som exempelvis modebloggar och att slå igenom med sitt band på MySpace. 2008 blev IT-användandet mer moget och nyttoorienterat. Svenskarna var ute ur sin IT-pubertet.2009 IT Societet

En kommunikationsintensiv elit har vuxit fram som inte klarar sig utan mobiltelefon, dator och uppkoppling. Deras beteende är en försmak av hur alltfler svenskar kommer att använda modern kommunikationsteknik under 2009 och framåt.

Om Telia Trendspaning

Undersökningen genomfördes av United Minds under november och december 2008 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Lettland och Litauen. I samtliga nordiska länder genomfördes undersökningen via e-postenkät, i Lettland och Litauen däremot via telefonintervjuer. Sammanlagt utfördes 10 434 intervjuer. Urvalen i samtliga länder är baserade på demografiska kvoter för att representera respektive lands befolkning utifrån kön, ålder och geografisk bostadsort. Hela undersökningen finns i ett lättanvänt webgränsnitt på www.telia.se/trendPressbilder finns på:

http://www.teliasonera.se/press/bildarkiv