Kalmar län i bloggtoppen enligt Telia Trendspaning

I Kalmar län gillar man sina datorer och man använder dem allt mer. Nästan var fjärde (23 procent) kommer att använda sin stationära dator mer och hela 39 procent kommer att använda sin bärbara dator mer under 2009 än 2008. Nästan var femte (18 procent) går så långt att de tar med sig datorn i sängen.I bloggtoppen

Det flitiga användandet av datorn gör att länsborna ligger 10-i topp i Sverige när det gäller bloggläsande. Var tredje (33 procent) följer bloggar regelbundet och man läser helst om vardagsliv, sport och politik & samhälle. I Kalmar län har datorn också fått ersätta stereon som hemmets musikmaskin. Endast 25 procent påstår att de främst lyssnar på musik genom stereon och 30 procent använder främst datorn för detsamma.Också barnrummen i Kalmar län är fyllda med teknikprylar. Hela 57 procent har en egen stationär dator och 29 procent en egen bärbar dator. Tre av fyra barn (73 procent) har egen tv. Vartannat (51 procent) barn i Kalmar län har eget tv-spel i sovrummet. I år påstår dessutom 13 procent av alla länsbor att de kommer att spela mer tv- och dataspel än föregående år.– I jämförelse med övriga Sverige ligger länsborna i Kalmar långt framme när det gäller att använda kommunikationstekniken i hemmet. Datorn har blivit en självklar källa till underhållning och kommunikation och det nya sättet att titta på tv håller också på att slå igenom, säger Stefan Trampus, chef för Bredbandstjänster på Telia.Nya tv-vanor

Vårt ändrade sätt att konsumera media gör också att vi skaffar oss allt snabbare bredbandsuppkopplingar. En knapp femtedel av de tillfrågade i Kalmar län nobbar ofta tv och film på utsatt tid och konsumerar istället tv-innehåll via till exempel on-demand-tjänster eller streamad webb-tv. En annan anledning till att ha en snabb och fast bredbandsupp-koppling kan vara behovet av att säkerhetskopiera bilder, filmklipp och musik från sin mobiltelefon eller sin bärbara dator. I dag säkerhetskopierar 38 procent av länsborna sitt digitala innehåll.Blogg-toppen – Här är bloggläsandet störst1. Västerbotten 47 %

2. Norrbotten 44 %

3. Jämtland 43 %

4. Gävleborg & Blekinge 40 %

5. Örebro 36 %

6. Dalarna & Östergötland 35 %

7. Kronoberg 34 %

8. Kalmar 33 %

9. Södermanland & Västmanland 31 %

10. Västernorrland 30 %(Procentsatserna anger andel som läser bloggar regelbundet)

Om Telia Trendspaning 2009

Undersökningen genomfördes av United Minds under november och december 2008 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Lettland och Litauen. I samtliga nordiska länder genomfördes undersökningen via e-postenkät, i Lettland och Litauen däremot via telefonintervjuer. Sammanlagt utfördes 10 434 intervjuer. Urvalen i samtliga länder är baserade på demografiska kvoter för att representera respektive lands befolkning utifrån kön, ålder och geografisk bostadsort. Hela undersökningen finns i ett lättanvänt webgränsnitt på www.telia.se/trend

Mer trendstatistik hittar du på www.telia.se/trend