Svenskarna ökar sin mobilanvändning under 2009 enligt Telia Trendspaning

Det nya mobilabonnemanget, Telia Mobil Prata på, har utvecklats för att passa de kunder som vill ha enkelhet och bra priser i sin mobila vardag. Både minutavgiften och sms har samma pris oavsett vilken operatör kunden ringer och kostar endast 29 öre per samtalsminut och 29 öre per sms under hela bindningstiden. Månadsavgiften är endast 29 kr per månad*.– Mobilanvändandet förändras hela tiden, vilket betyder att vi ständigt ser över våra abonnemang och tjänster för olika kunders behov. Telia Mobil Prata på är ett bra exempel på ett abonnemang som vi tror kommer att passa väldigt många, framförallt familjer, säger Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.Den 13 mars lanseras även en ny version av det populära abonnemanget Telia Mobil Till vänner där månadsavgiften sänks med 20 kronor från 69 kr till 49 krMer information om de nya mobilabonnemangen finns på www.telia.se.Familjerna ökar mest 2009

Telias Trendspaning visar att mobiltelefonen blir ett allt viktigare verktyg för svenskarna. Under 2009 kommer 33 procent av svenskarna att använda mobiltelefonen mer än förra året. Den största ökningen står familjer med hemmaboende barn för. De kommer att öka sin mobilanvändning med 35 procent.Om Telia Trendspaning

Undersökningen genomfördes av United Minds under november och december 2008 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Lettland och Litauen. I samtliga nordiska länder genomfördes undersökningen via e-postenkät och i Lettland och Litauen via telefonintervjuer. Sammanlagt utfördes 10 434 intervjuer. Urvalen i samtliga länder är baserade på demografiska kvoter för att representera respektive lands befolkning utifrån kön, ålder och geografisk bostadsort.*gäller för Telia Prata på-abonnemang som tecknas fram till och med den 22 augusti, 2009.