Telia höjer priset med 20 kronor i månaden för fasta teleabonnemang

Priset på teleabonnemanget Telia Bas - som är beroende av reglering av Post- och telestyrelsen - har inte höjts sedan 2001. Den 12 februari meddelade infrastrukturbolaget Skanova sina teleoperatörskunder att man kommer att höja priset på koppar¬accessen. Skanovas högre pris är en följd av pågående teknikskifte och ökade kostnader per anslutning och ligger till grund för höjningen av Telia Bas från 125 till 145 kronor per månad från den 14 april och av Telia Företagsabonnemang* från 116 till 132 kronor per månad exklusive moms.– Under de senaste åren har våra kunders samtalspriser per minut stadigt sjunkit. I vissa fall, har de till och med halverats. Detta i kombination med ett oförändrat pris för det fasta abonnemanget under åtta år, har gjort att konsumenterna har kunnat minska sina kostnader för fast telefoni, säger Stefan Trampus, chef för Bredbands¬tjänster på Telia.Trenden att köpa flera tjänster från en och samma leverantör håller i sig. Många väljer att köpa telefoni, bredband och tv - så kallad triple play.– Alla kunder som berörs av prishöjningen kommer att få information via brev, säger Stefan Trampus. Vi vill samtidigt premiera dem som köper fler tjänster från oss och kommer därför att erbjuda förmånliga kombinationer av telefoni, bredband och tv. För många kunder innebär det en prissänkning jämfört med idag.Mer information om prisförändringen och kunderbjudande kommer att finnas på www.telia.se Samtliga berörda kunder kommer att få information senast den 14 mars 2009.

* För företagskunderna höjs priset från 14 maj beroende på andra avtalsvillkor.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 mars 2009, kl 09.00.