TeliaSonera AB lånar upp 550 miljoner euro, med fem års löptid, i obligationsmarknaden

TeliaSonera har idag emitterat en 5-årig euro-obligation om 550 miljoner euro, inom ramen för befintligt EMTN (Euro Medium Term Note) program. Räntekostnaden blev ca 5,24% p.a. motsvarande Euro Mid-swaps +250 räntepunkter.- Vi är nöjda med denna transaktion som ger oss en bra balans i vår skuldstruktur. Orderboken, som var av hög kvalitet, övertecknades kraftigt vilket möjliggjorde fördelaktiga finansieringsvillkor trots en turbulent finansmarknad, säger Per-Arne Blomquist, Executive Vice President och finansdirektör.Transaktionen genomfördes gemensamt av BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank och Nordea.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2009 kl 17:00.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30