TeliaSoneras årsredovisning för 2008

TeliaSoneras årsredovisning för 2008 finns nu tillgänglig på www.teliasonera.se

Årsredovisningen är helt digital och ett resultat av TeliaSoneras löpande arbete för att minska miljöpåverkan. Text, layout och sättet att navigera sig fram i den digitala årsredovisningen är designade för att göra läsningen enkel och lättillgänglig.

Vid behov kan läsaren använda redovisningen som ett verktyg för djupare information, genom att exempelvis plocka fram grafer över den finansiella utvecklingen inom olika områden.

Förra året publicerade TeliaSonera för första gången sin årsredovisning digitalt. Den vann samma år The International Business Awards internationella pris för bästa årsredovisning online.