Uppsalaborna flitiga bloggläsare enligt Telia Trendspaning

I Uppsala län gillar man sina datorer och man använder dem allt mer. Mer än var femte (22 procent) kommer att använda sin stationära dator mer och hela 39 procent kommer att använda sin bärbara dator mer under 2009 än 2008. En sjättedel (15 procent) går så långt att de tar med sig datorn i sängen.I bloggtoppen

Det flitiga användandet av datorn gör att länsborna bland annat i stor utsträckning ägnar sig i åt bloggläsande. Var fjärde (26 procent) följer bloggar regelbundet och man läser helst om vardagsliv, mode och sport. I Uppsala län har datorn också fått ersätta stereon som hemmets musikmaskin. Endast 27 procent påstår att de främst lyssnar på musik genom stereon och 35 procent använder främst datorn för detsamma.Också barnrummen i Uppsala län är fyllda med teknikprylar. Hela 42 procent har en egen stationär dator och 35 procent en egen bärbar dator. Tre av fem barn (61 procent) har egen tv. Vartannat (47 procent) barn i Uppsala län har eget tv-spel i sovrummet. I år påstår dessutom sju procent av alla länsborna att de kommer att spela mer tv- och dataspel än föregående år.– Invånarna i Uppsala län ligger väl till när det gäller att använda kommunikationstekniken i hemmet. Datorn har blivit en självklar källa till underhållning och kommunikation och det nya sättet att titta på tv håller också på att slå igenom, säger Stefan Trampus, chef för Bredbandstjänster på Telia.Nya tv-vanor

Vårt ändrade sätt att konsumera media gör också att vi skaffar oss allt snabbare bredbandsuppkopplingar. En knapp tredjedel av de tillfrågade i Uppsala län nobbar ofta tvv och film på utsatt tid och konsumerar istället tv-innehåll via till exempel on-demand-tjänster eller streamad webb-tv. En annan anledning till att ha en snabb och fast bredbandsupp-koppling kan vara behovet av att säkerhetskopiera bilder, filmklipp och musik från sin mobiltelefon eller sin bärbara dator. I dag säkerhetskopierar 42 procent av länsborna sitt digitala innehåll.

Om Telia Trendspaning 2009

Undersökningen genomfördes av United Minds under november och december 2008 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Lettland och Litauen. I samtliga nordiska länder genomfördes undersökningen via e-postenkät, i Lettland och Litauen däremot via telefonintervjuer. Sammanlagt utfördes 10 434 intervjuer. Urvalen i samtliga länder är baserade på demografiska kvoter för att representera respektive lands befolkning utifrån kön, ålder och geografisk bostadsort. Hela undersökningen finns i ett lättanvänt webgränsnitt på www.telia.se/trend

Mer trendstatistik hittar du på www.telia.se/trend