Telia höjer hastigheten i det mobila bredbandsnätet i Värmland

Telia har under våren genomfört omfattande uppgraderingar av sitt mobila bredbandsnät med turbo-3G+ med hastigheter upp till 14,4 Mbit/s (vilket ger en upplevd hastighet på 2-10 Mbit/s) och når nu drygt sju miljoner invånare. Turbo-3G+ byggs ut över hela landet, bland annat i städer, på semesterorter i fjällen och längs med kusterna. Förutom högre hastigheter innebär uppgraderingen en kapacitetsförstärkning för alla befintliga mobila bredbandskunder.– Möjligheten att vara uppkopplad med mobilt bredband är något som värmlänningarna verkligen tagit till sig. Uppgraderingen till turbo-3G+, den ständiga utbyggnaden av surfzoner och vår kommande 4G-satsning möjliggör både högre hastigheter och förstärkt kapacitet för alla våra mobila bredbandskunder, säger Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.Redan idag erbjuder Telia alla sina mobila bredbandskunder snabb mobilsurf på 2 500 surfzoner med wlan där man kan skicka och ta emot data med upplevda hastigheter ända upp till 22 Mbit/s.Mobil vardag ställer krav på nätet

Värmlänningarna ställer höga krav på sin mobila vardag. Över hälften av länsborna (60 procent) surfar redan idag direkt med mobilen eller med sin bärbara dator via mobilt bredband. Enligt Telias Trendrapport 2009 säger 24 procent av länsborna att de kommer att använda mobilt bredband mer under 2009.En knapp femtedel av värmlänningarna har dessutom snabb uppkoppling till internet som krav nästa gång de skaffar en ny mobiltelefon. Hela 39 procent av länsborna påstår att de kommer att använda sin bärbara dator i större utsträckning under 2009 och 36 procent att de kommer använda sin mobiltelefon mer.Om Telia Trendspaning

Undersökningen genomfördes av United Minds under november och december 2008 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Lettland och Litauen. I samtliga nordiska länder genomfördes undersökningen via e-postenkät, i Lettland och Litauen däremot via telefonintervjuer. Sammanlagt utfördes 10 434 intervjuer. Urvalen i samtliga länder är baserade på demografiska kvoter för att representera respektive lands befolkning utifrån kön, ålder och geografisk bostadsort. Hela undersökningen finns i ett lättanvänt webgränsnitt på www.telia.se/trend-----------------------------------------------------------------------

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30