TeliaSonera Finland överens med Elisa och DNA om nya mobila samtrafikavgifter

TeliaSonera Finland har kommit överens med Elisa Oyj och DNA Finland Oy om nya samtrafikavgifter för mobiltrafik för åren 2010-2011. Enligt avtalet som tecknades 2007 ska parterna tillämpa symmetriska samtrafikavgifter från och med december 2009.Samtrafikavgifter, eurocent/min:

4,9 cent/min 1.12.2009 - 30.11.2010

4,4 cent/min 1.12.2010 - 30.11.2011Avtalspartnerna har också enats om att fortsätta med symmetriska samtrafikavgifter under perioden 1.12.2011 - 30.12.2012.Nuvarande avgift är 4,9 cents/min (TeliaSonera Finland Oyj och Elisa Oyj) och 5,4 cents/min (DNA Finland Oy).TeliaSonera uppskattar att de nya samtrafikavgifterna kommer ha en sammantagen positiv effekt på omkring 65 MSEK (EUR 6 million) på resultatet för 2010-2011 för Mobilitetstjänster Finland, baserat på trafikvolymer under 2008.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9e april, 2009 kl 9.15.