TeliaSonera säljer sitt innehav i SmartTrust

TeliaSonera har slutit avtal med Giesecke & Devrient om försäljning av sitt innehav på 24 procent i SmartTrust. Parterna har kommit överens om att köpeskillingen är konfidentiell. Giesecke & Devrient förvärvar 100 procent av aktierna från SmartTrusts nuvarande ägare.

SmartTrust, med huvudkontor i Stockholm, är en ledande leverantör av mjukvara för hantering av applikationer på SIM-kort och mobiltelefoner. Giesecke & Devrient, ett tekniskt ledande företag på området smarta kort (Smart Cards), tillhandahåller smartkortsbaserade lösningar för telekommunikation, elektroniska betalningar, hälsovård, ID, transporter och IT-säkerhet (PKI).Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2009-04-22 kl 12.00.