TeliaSonera tammikuu–maaliskuu 2009

Vahva kassavirta ja ennätyksellinen ensimmäisen vuosineljänneksen käyttökate

• Liikevaihto kasvoi 11,5 prosenttia 27 204 milj. Ruotsin kruunuun (24 398). Orgaaninen kasvu paikallisissa valuutoissa laskettuna oli 0,6 prosenttia.• Käyttökate ennen kertaluonteisia eriä nousi 13,7 prosenttia 8 821 milj. kruunuun (7 755), ja käyttökateprosentti nousi 32,4 prosenttiin (31,8).• Liiketulos ennen kertaluonteisia eriä kasvoi 10,8 prosenttia 7 477 milj. kruunuun (6 750).• Nettotuloksen emoyhtiön omistajille kuuluva osuus oli 4 440 milj. kruunua (4 465) ja osakekohtainen tulos 0,99 kruunua (0,99).• Vapaa kassavirta kasvoi 4 282 milj. kruunuun (1 110).• Liittymien määrä kasvoi vuosineljänneksen aikana yli 2,2 miljoonalla ja oli 137,0 miljoonaa. Enemmistöomisteisissa yhtiöissä liittymämäärä kasvoi 0,9 miljoonalla ja osakkuusyhtiöissä yli 1,3 miljoonalla liittymällä.• Konsernin liikevaihtoa koskevia kehitysnäkymiä vuodelle 2009 on tarkistettu vuoden 2008 tilinpäätöstiedotteen jälkeen.

(Table included in attached pdf)

Toimitusjohtaja Lars Nybergin kommentit”Makrotaloudellinen toimintaympäristö heikkeni vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana, ja vaikka se on vaikuttanut telepalvelualaan vähemmän kuin muihin aloihin, on monilla yhtiön markkina-alueilla nähtävissä merkkejä asiakaskäyttäytymisen muutoksesta. Onnistuimme kuitenkin kasvattamaan konsernin liikevaihtoa paikallisissa valuutoissa laskettuna, ja ponnistelumme liiketoiminnan kustannusten vähentämiseksi tuottivat tulosta, sillä yhtiön käyttökateprosentti ja kassavirta paranivat viime vuoteen verrattuna. Olen erityisen tyytyväinen Broadband Services liiketoiminta-alueen kehitykseen, sillä siellä käyttökateprosentti parani merkittävästi edellisvuoden viimeisestä neljänneksestä. Eurasia-liiketoiminta-alueella talouden alamäki kävi entistä ilmeisemmäksi ja liikevaihdon kasvu hidastui ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Onnistuimme tästä huolimatta parantamaan jo ennestäänkin hyvää kannattavuutta.Mobility Services liiketoiminta-alueella kustannustehokkuutta täytyy parantaa. Meidän on turvattava kannattavuutemme, kun liikevaihto laskee useilla markkina-alueilla laitemyynnin vähetessä ja liikematkailun hiipumisen alentaessa verkkovierailujen määrää. Myös viranomaissääntely aiheuttaa hintapaineita kaikilla markkina-alueilla. Samaan aikaan on erittäin rohkaisevaa nähdä, että liikkuvan datan käyttö kasvaa nopeasti. Tämä edellyttää myös sitä, että yhtiö kykenee täyttämään asiakkaiden uudet ja muuttuneet tarpeet. Siksi olemmekin tuoneet Ruotsissa ja Norjassa markkinoille uusia mobiililaajakaistaliittymiä, jotka sopivat paremmin asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Yhtenä ensimmäisistä operaattoreista maailmassa olemme myös ensi vuonna tuomassa markkinoille huomattavasti aiempaa suurempia nopeuksia tarjoavat 4G-palvelut.Tulevaisuudessa kustannusten alentaminen on TeliaSoneralle olennaisen tärkeää etenkin, jos työttömyys kasvaa, ja haemme myös jatkuvasti keinoja vähentää käyttöomaisuusinvestointeja turvataksemme vahvan kassavirran. Makrotalouden suuntaukset ovat vaikeasti ennustettavissa, mutta vahvana ja taloudellisesti tasapainoisena yhtiönä TeliaSoneralla on hyvät mahdollisuudet vastata vaikean taloudellisen toimintaympäristön haasteisiin ja hyödyntää mahdollisesti tarjoutuvat tilaisuudet.”Sisältöä koskevat kysymykset:

TeliaSonera AB

Investor Relations

SE–106 63 Stockholm, Sweden

Puh. +46 8 504 550 00

Faksi +46 8 611 46 42

www.teliasonera.fi/sijoittajatietoa