TeliaSoneran yhtiökokous 1.4.2009

Yhtiökokous päätti, että osakkeenomistajille maksetaan osinkoa 1,80 Ruotsin

kruunua osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 6.4.2009. Tällä

täsmäytyspäivällä osingonmaksun Euroclear Swedenin (entinen VPC) kautta arvioidaan tapahtuvan 9.4.2009.Yhtiökokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilivuodelta

2008.Varsinaiset jäsenet Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G. Nordström, Timo

Peltola, Jon Risfelt, Caroline Sundewall ja Tom von Weymarn valittiin uudelleen

hallitukseen. Lars Renström valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Tom von Weymarn.Hallituksen jäsenille hyväksyttiin seuraavat palkkiot: puheenjohtajalle 1 000 000

Ruotsin kruunua ja muille yhtiökokouksen valitsemille hallituksen

jäsenille 425 000 kruunua kullekin. Lisäksi hyväksyttiin hallituksen

tilintarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 150 000 kruunun palkkio ja muille

tilintarkastusvaliokunnan jäsenille 100 000 kruunun palkkio kullekin sekä hallituksen

palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 40 000 kruunun palkkio ja muille

palkitsemisvaliokunnan jäsenille 20 000 kruunun palkkio kullekin. Kaikki palkkiot olivat samansuuruisia kuin edellisenä vuonna.Vaalivaliokuntaan valittiin hallituksen puheenjohtajan Tom von Weymarnin lisäksi

Viktoria Aastrup (Ruotsin valtio), Kari Järvinen (Suomen valtio Solidium Oy:n kautta), KG Lindvall (Swedbank Robur Fonder), Lennart Ribohn (SEB Fonder).Yhtiökokous hyväksyi Ruotsin valtion yhtiökokouksessa esille tulleen ehdotuksen joka verrattuna hallituksen ehdotukseen tarkoittaa sitä, että muuttuva palkanosa poistetaan ylimmän johdon palkka- ja palkitsemisohjeista.Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä yhtiökokouskutsutavan ja yhtiökokouskutsun aikarajojen osalta.Voidakseen tarjota hallitukselle instrumentin yhtiön pääomarakenteen muokkaamista ja vahvistamista varten ja siten tuottaa lisäarvoa osakkeenomistajille, yhtiökokous valtuutti hallituksen suorittamaan omien osakkeiden ostoja yhden tai useamman kerran ennen vuoden 2010 yhtiökokousta Nasdaq OMX Tukholman ja/tai OMX Helsingin pörsseissä tai suunnattuina ostotarjouksina kaikille yhtiön osakkeenomistajille. Ostot voivat koskea korkeintaan 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Nasdaq OMX Tukholman ja/tai OMX Helsingin pörsseissä tapahtuvia ostoja voidaan tehdä kaupantekopäivän alhaisimpien myyntihintojen ja korkeimpien ostohintojen haarukassa. Osakkeiden oston tapahtuessa ostotarjouksen kautta, voi niiden hinta ylittää sen hetkisen markkinahinnan. Hallitus aikoo esittää vuoden 2010 yhtiökokoukselle ostettujen osakkeiden mitätöimistä yhtiön osakepääomaa vähentämällä, ilman osakkeenomistajille suoritettavaa hyvitystä.TeliaSonera AB julkaisee tämän tiedon Ruotsin Arvopaperimarkkinalain ja/tai Ruotsin Rahoitusvälineiden kaupankäynnistä annetun lain (lagen om handel med finansiella instrument) perusteella. Tieto on annettu julkaistavaksi 1.4.2009 klo 21.00 (CET).