TeliaSoneras delårsrapport januari - mars 2009

TeliaSoneras delårsrapport januari - mars 2009 offentliggörs fredagen den 24 april 2009, cirka 07.30 och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliasonera.se/ir inför press- och analytikerkonferensen.Fredag den 24 april 2009Press- och analytikerkonferens

Tid: 9.30 (CET)

Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Sturegatan 1, StockholmTeliaSoneras koncernchef och VD Lars Nyberg och vice VD och CFO Per-Arne Blomquist presenterar delårsrapporten januari - mars 2009.Presslegitimation eller motsvarande erfordras för att delta.Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på www.teliasonera.se/irTelefonkonferens i samband med press- och analytikerkonferensen

Du kan ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen. Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan press- och analytikerkonferensen börjar.Telefonnummer: + 46 (0)8 566 363 64, + 44 (0)207 750 99 50

Deltagare ska uppge: TeliaSoneraObservera att det kan uppstå en tidsfördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer presskonferensen både över internet och telefon.Du kan även lyssna på konferensen i efterhand till och med den 1 maj.

Telefonnummer: +46 (0)8 506 269 49

Kod: 231235#