Dataspel ingen barnlek – Tre av fem i länsbor i Västernorrlands län spelar dataspel

Tre av fem länsbor spelar idag tv- eller dataspel och var fjärde gör det regelbundet.

Men det är inte de yngsta som spelar mest utan 23-35-åringarna. Av dem spelar 36 procent tv- och dataspel regelbundet, att jämföra med 31 procent av 18-22-åringarna. Fördelningen mellan könen blir också allt mer jämn då 25 procent av kvinnorna och 29 procent av männen spelar regelbundet.Vanligast i alla åldrar är att spela mot sig själv. De yngre (18-22 åringarna) är dock mer sociala i sitt spelande, Nästan hälften (48 procent) spelar mot kompisar eller online med andra spelare (60 procent).– Tv- och dataspel har blivit ett nöje för alla åldrar och precis som i USA trotsar tv-spelandet i Sverige lågkonjunkturen. Det blir också tydligt att såväl själva spelandet som köpet allt oftare görs via internetuppkopplingen, så som redan skett inom TV, film och musik, säger Jonas Hallberg, spelansvarig på Bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige.I oktober 2008 smygöppnade Telia sin online-butik för spel (spelbutiken.telia.se) med en handfull populära titlar. Nu finns närmare 600 speltitlar, för alla olika preferenser, att köpa och ladda ned. Det gör Telias spelbutik till en av de största spelsajterna i Sverige.– Vi ser en stor efterfrågan på att kunna handla spel på nätet. Det är enkelt att förboka, det blir aldrig slutsålt och krånglar installationen är det ju bara att ladda ner det igen, säger Jonas Hallberg.Dataspelbranschen växer snabbt, finanskrisen och lågkonjunktur till trots. Idag omsätter spelbranschen 3* miljarder kronor i Sverige och försäljningen fortsätter att öka. Under 2008 gick spelförsäljningen upp med 34* procent jämfört med 2007 och under 2009 spås en ökning med 10 procent jämfört med föregående år.* Dataspelsbranschens rapporter 2009 ”Försäljning av dataspel 2008”Om Telia Trendspaning

Undersökningen genomfördes av United Minds under november och december 2008 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Lettland och Litauen. I samtliga nordiska länder genomfördes undersökningen via e-postenkät, i Lettland och Litauen däremot via telefonintervjuer. Sammanlagt utfördes 10 434 intervjuer. Urvalen i samtliga länder är baserade på demografiska kvoter för att representera respektive lands befolkning utifrån kön, ålder och geografisk bostadsort. Hela undersökningen finns i ett lättanvänt webgränsnitt på www.telia.se/trend