Småföretagare ökar sina IT-investeringar under 2009 - trotsar lågkonjunkturen och satsar på kunderna

Företag med mellan 11 och 50 anställda är försiktigt positiva till vilken konjunktur som kommer att råda om drygt ett år. Majoriteten (54 procent) tror på högkonjunktur och 46 procent på lågkonjunktur.– Den stora investeringstrenden i år är satsningar på kundrelationer, exempelvis bättre kundservice med sms-påminnelser och nyhetsbrev. Man byter också ut resandet mot videomöten vilket beror både på miljömedvetande och på det ekonomiska läget, säger Kent Jonsson, marknadsansvarig på Bredbandstjänter på Telia.37 procent kommer att minska sina affärsresor under 2009. Samtidigt använder i dag 17 procent av småföretagen videomöten och ytterligare 15 procent kommer att satsa på videomöten under 2009.– En förklaring till att rådande konjunktur inte verkar påverka småföretagarnas IT-investeringar är att 77 procent anser att tidigare investeringar i modern kommunikationsteknik har gjort deras företag mer effektiva. Mobilt bredband har exempelvis gjort att de anställda bättre kan utnyttja sin arbetstid, säger Kent Jonsson.På 57 procent av småföretagen behöver medarbetarna ha tillgång till mobil uppkoppling för att verksamheten ska fungera. Närmare tre av fem företag (58 procent) använder mobilt bredband i dag. Under 2009 kommer 21 procent att arbeta mer utanför kontoret jämfört med 2008 medan 62 procent kommer att göra det lika ofta.Detta investerar småföretagen i 20091. SMS med påminnelser om möten eller bokningar 20%

2. Webbsajt, med möjlighet till försäljning 18%

3. Regelbundna nyhetsbrev via e-post 17%

4. Videomöten 15%

5. Webbsajt med chattfunktion 14%

6. Blogg (t ex från ledande person på arbetsplatsen) 11%

7. Möjlighet för kunder att mejla frågor och snabbt få svar 10%

8. Information via social sajt (t ex Facebook) 6%

9. Webbsajt, utan möjlighet till försäljning 6%

Om Telia Trendspaning

Undersökningen genomfördes av United Minds under november och december 2008 i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Lettland och Litauen. I samtliga nordiska länder genomfördes undersökningen via e-postenkät, i Lettland och Litauen däremot via telefonintervjuer. Sammanlagt utfördes 10 434 intervjuer. Undersökningen bland företag bestod av 500 företag i respektive land. De svarande sitter i beslutsfattande ställning på sina arbetsplatser. Hela länderna är representerade, och de svarande företagen varierar i storlek från under tio till över 500 anställda. Urvalen i samtliga länder är baserade på demografiska kvoter för att representera respektive lands befolkning utifrån kön, ålder och geografisk bostadsort. Hela undersökningen finns i ett lättanvänt webgränsnitt på www.telia.se/trend