Telia förstärker Stampen-gruppens företagsnät

– Stampen-gruppen har vuxit i snabb takt de senaste åren och flera bolag har införlivats med gruppen. Med en enda leverantör till alla anslutningar på nätet, får vi bättre tjänster och en mer effektiv organisation, säger Inge Olausson, CIO i Stampen AB.

Telia stod tidigare för cirka 15 procent av anslutningarna till Stampens företagsnät. Nu ska Telia leverera samtliga anslutningar och därmed binder man samman alla Stampens verksamhetsplatser, totalt ett hundratal kontor och anläggningar. Nätet byggs upp med både fiber- och kopparaccesser och möter Stampens krav på en framtidssäker nätlösning.

– Stampen-gruppen är ytterligare ett företag som kräver högre kapacitet och säkerhet i sin datakommunikation, vilket är helt i linje med resultaten av våra kundundersökningar. Jag är naturligtvis glad att vi får förtroendet att som enda leverantör förse en av Sveriges största mediekoncerner med högkapacitetsnät, säger Sverker Hannervall, chef för Företagstjänster på TeliaSonera.

Om Stampen-gruppen
Stampen-gruppen är en snabbt växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. Stampen äger också interaktiva mötesplatser, tryckerier, distributionsbolag och radiostationer. Under 2008 införlivades verksamheter som Appelberg Publishing Group, SvenskaFans och GISAB (Gratistidningar i Stockholm AB) med 31 lokaltidningar i främst Stockholms-området. Koncernen omsätter över 5 miljarder kronor.

Om TeliaSonera Datanet
TeliaSonera DataNet är ett lokalt, nordiskt och globalt nätverk som bygger på en mpls-baserad ip vpn-teknik för hög säkerhet. TeliaSonera DataNet är plattformsoberoende och skalbart, och erbjuds från Sverige, Danmark, Finland och Norge och når mer än 50 länder. Med TeliaSonera DataNet som plattform kan man utveckla Unified Communications-lösningar och bygga på med ip-baserade kommunikationstjänster.