Telia, Tele2, Telenor och 3 enas om marknadsföring av mobila bredbandshastigheter

Operatörerna Telia, Tele2, Telenor och 3 har idag, i en branschöverenskommelse, enats om gemensamma riktlinjer vid marknadsföring av hastigheter för mobilt bredband.

Mobilt Bredband har varit en av de senaste årens viktigaste produkter på den svenska telemarknaden. Detta har dock följts av en diskussion om vilken hastighet en kund kan förvänta sig och hur hastigheten bäst ska anges.

– Det känns bra att alla operatörer enats i den här frågan vilket vi hoppas kommer göra det enklare för alla kunder. Vi på Telia började redan förra året att lyfta praktiska hastigheter och dessutom kan våra kunder med vårt trygghetslöfte pröva mobilt bredband under 30 dagar om de känner sig osäkra på kapaciteten, säger Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.

Branschöverenskommelsen innebär att operatörerna så snart som möjligt, men senast 1 september i år, kommer att börja använda den nya hastighetsmärkningen som innebär att den praktiska maxhastighet som kunder kan uppnå används i bred marknadskommunikation istället för teoretisk maxhastighet.

För kunder varierar hastigheten i de mobila bredbandsnäten beroende på täckning och hur många andra användare som kopplar upp sig på platsen. Vidare om man befinner sig inomhus, vid ett fönster eller i källaren eller utomhus samt vilka hastigheter som terminaler och modem klarar av. Genom att lyfta fram praktiska maxhastigheter blir det också enklare för kunderna att jämföra hastigheter när de till exempel använder bredbandskollen.se.

De överenskomna praktiska maxhastigheterna är:
Teknik: Teoretisk hastighet: Praktisk maxhastighet:
3G 0,384 Mbit/s 0,3 Mbit/s
Turbo 3G 3,6 Mbit/s 3 Mbit/s
Turbo 3G 7,2 Mbit/s 6 Mbit/s
Turbo 3G+ 14,4 Mbit/s 10 Mbit/s
Turbo 3G+ 21 Mbit/s 16 Mbit/s

Hastigheter för de mobila bredbandsteknikerna edge och wlan ingår inte i branschöverenskommelsen. Telia kommer dock på eget initiativ även kommunicera praktiska maxhastigheter för edge (0,2 Mbit/s) och wlan (22 Mbit/s).