TeliaSonera kopplar upp EU - igen

Ordförandeskapet innebär att Sverige från 1 juli till 31 december 2009 leder arbetet i EU och ansvarar för att driva utvecklingen framåt i viktiga EU-frågor. Hela världens ögon kommer att riktas mot Sverige när delegater, journalister och politiker besöker landet och de cirka 115 möten som kommer att hållas. TeliaSonera har i uppdrag att förse de viktigaste mötena med telefoni och kommunikation.- Vi är givetvis både stolta och glada över att återigen få regeringens förtroende i ett sådant här prestigeuppdrag. Jag ser det som ett kvitto på att våra nät och tjänster är landets bästa, säger Sverker Hannervall, chef för TeliaSonera företagstjänster.När Sverige var ordförandeland förra gången, 2001, bestod EU av 15 länder. Unionen har nu utökats till 27 länder och omfattar 500 miljoner medborgare. Intresset för det svenska ordförandeskapet kommer att vara enormt.- Vi har ett team som arbetar intensivt för att säkerställa att allt ska fungera prickfritt.

Mötena är utspridda på ett stort antal orter varav det största hålls i Malmö i november. Inför mötena kommer vi bland annat att förstärka mobilnäten, installera olika växellösningar för fast- och mobiltelefoni, och datanät på 2 Gb, säger Sverker Hannervall.Läs mer om svenska ordförandeskapet på regeringens hemsida:

http://www.regeringen.se/sb/d/11151Täckning avgörande för den offentliga sektorn

Enligt en av TeliaSonera nyligen genomförd undersökning bland 62 svenska kommuner, landsting och myndigheter, är nät med bra geografisk täckning en av de enskilt viktigaste faktorerna när man bedömer en leverantör. 93 % av de tillfrågade uppgav att bra täckning är ”utomordentligt viktigt” eller ”mycket viktigt” vid leverantörsbedömning.