Sänkta mobilpriser utomlands - sms-priset halveras för Telias kunder på Europasemester

Priset på sms sänks från det tidigare priset på 3 kr/sms* till 1,45 kr/sms inom hela EU. Samtalspriset sänks även från 5,40 kr/min till 5,25 kr/min för att ringa till Sverige och lokalt inom EU. Förändringarna är i linje med EU:s tidigare kommunicerade reglering av nya roamingpriser som börjar gälla 1 juli i år.

– Vi välkomnar allt som gör det enklare för kunden och nu har vi fått möjligheten att erbjuda bättre utlandspriser för våra kunder då även det pris som operatörer i utlandet tar av oss för att låta våra kunder använda deras nät nu har sänkts. Dessutom jobbar vi aktivt med att ge våra kunder en tydlig bild av olika alternativ för kostnadskontroll under utlandssemestern, säger Erik Hallberg, chef för Mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.

Billigare mobildata
Det sker även en förändring av priset på mobildata som gör att det blir billigare att surfa mobilt på semestern i EU-länder. Efter den 1 juli kommer priset hos alla operatörer inom EU vara 35 kronor per megabyte. Det tidigare priset var mellan 40 kronor och 85 kronor per megabyte beroende på vilket operatör man nyttjade.

Även debiteringsintervallet för mobilsamtal inom EU, Norge, Island, Liechtenstein och Schweiz förändras. Ringda samtal kommer att debiteras med ett uppstartsintervall på 30 sekunder med därefter efterföljande intervall per sekund. Mottagna samtal kommer att debiteras per sekund.

Mer information om de nya utlandspriserna finns från och med 26 juni på www.telia.se/mobilt/utomlands

Semestersvenskar kollar vad som gäller innan utlandssemestern
De nya priserna är bra för utlandsbesökande svenskar att känna till, särskilt i semestertider. Svenskarna är generellt duktiga på att vidta enkla åtgärder inför resan för att ha kontroll över sina mobilkostnader på semestern. Enligt Telias sommarundersökning går en fjärdedel av svenskarna igenom priserna på mobilt bredband innan de lämnar Sverige och drygt 20 procent undersöker om det redan finns wlan på semestermålet. Sex procent ser över sin fakturabeloppsgräns och sätter ett maxtak på vad det får kosta.


Telias sju tips för en bra it-semester med kostnadskontroll

1. Ha utlandsnumret till kundtjänst nära till hands. Det är gratis att ringa Telias kundtjänst privat på 90 200 i Sverige och +46-771 99 02 00 utanför Sverige samt kundtjänst företag på 90 400 i Sverige och +46-771 99 04 00 utanför Sverige.

2. Bestäm din övre beloppsgräns för samtal, sms, mms och mobilsurf . Kontakta kundtjänst och fråga vad du har för övre beloppsgräns och sätt den till en nivå som du tycker är rimlig. Kunder med privat mobilabonnemang eller Telia Refill har automatiskt en beloppsgräns för samtal, sms, mms och mobilsurf med en generell beloppsgräns om 5 000 kronor per månad eller kvartal. Du kan dock själv välja en maxsumma för hur mycket du vill att samtal, meddelanden och mobilsurfandet ska kosta. Ett sms-meddelande skickas ut till dig när 80 procent av den valda beloppsgränsen är uppnådd.

3. Alla mobila bredbandsabonnemang för privatkunder har en utlandsspärr. För att ta bort spärren behöver du kontakta kundtjänst.

4. Välj egen volymbegränsning för mobilt bredband med möjlighet att få varningar. Med uppkopplingsprogramvaran Telia Connect kan du själv sätta volymbegränsningar som hjälper dig att hålla koll på kostnaderna. Det går också att välja vilka operatörer som du vill använda i utlandet viket är viktigt då priserna skiljer mellan operatörerna dessutom fås varningar när man når den valda volymgränsen. Programvaran är kostnadsfri för Telias kunder och finns att ladda ner på www.telia.se

5. Läs på om vad det kostar att använda internet och mobilen i semesterlandet. I vissa länder går det att minska kostnaderna genom att välja en mobiloperatör med lägre priser. När du slår på mobiltelefonen i en annan operatörs nät får du ett sms med prisinformation. Kolla ändå gärna priserna innan du åker på www.telia.se. Särskilt viktigt är det att kolla vad det kostar att använda ditt mobila bredbandsabonnemang utomlands. Även under korta stunder kan annars webbradio, surf eller youtube kosta mycket då du utomlands debiteras för förbrukad datamängd.

6. Kolla upp var det finns wlan dit du ska åka och använd gärna internet med någon av Telias wlan-roamingpartners. Information om vilka Telia har wlan-roaming med samt priser finns på http://www.homerun.telia.com/swe/coverage/about_roaming.asp. Skaffa gärna ett lokalt wlan-abonnemang ifall du ska vara borta en längre tid.

7. Stäng av den automatiska hämtningen av e-postmeddelanden och andra automatiska uppdateringar till din mobiltelefon eftersom varje uppdatering annars debiteras. Information om hur du stänger av automatisk uppdatering finns i manualen till din mobiltelefon.

Mer råd och tips finns på www.telia.se/mobilt/utomlands

* Tidigare sms-pris för Telias kunder i TeliaSoneras nät i Danmark, Finland, Litauen och Norge var 2,50 kronor per sms. Samtliga priser utgår ifrån en valutakurs om 1€=10,5865. Valutakurs publicerad i Official Journal of the European Union 2009-05-06.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av United Minds i form av en e-postenkät under perioden 1 maj - 22 maj 2009. Totalt besvarades undersökningen av 2 201 svenskar I åldersgruppen 18 år och uppåt. Urvalet av respondenter baserades på demografiska kvoter för att representera Sveriges befolkning utifrån kön, ålder och geografisk bostadsort.