Telia levererar ny tjänst för videomöten till CSN - Dante-premiär för VisCom

– Telias nya videotjänst motsvarar våra högt ställda krav på kostnader, kvalitet och funktionalitet. Genom att satsa ännu mer på videokommunikation i vår dagliga verksamhet blir vi mer effektiva och sparar både resekostnader och miljö, säger Ulf Gustavsson, Gruppchef IT-drift på CSN.

VisCom är den första helhetslösningen för videomöten på den svenska marknaden, och levereras av TeliaSoneras dotterbolag Cygate. Tjänsten möter ett behov hos företag och myndigheter som av olika skäl tvekar inför att skaffa egen videoutrustning.

– VisCom gör videomöten tillgängliga som en nätverkstjänst till ett fast pris där vi som leverantör tar helhetsansvar för funktionaliteten. CSN visar att man är en organisation i miljöns och teknikens framkant genom att välja vår lösning, säger Sverker Hannervall, chef för företagstjänster på TeliaSonera.

Avtalet löper på nästan tre år till ett värde av cirka 10 miljoner. Under sommaren kommer 33 videoanläggningar att levereras och installeras på 16 av CSN:s kontor runt om i Sverige.

Om CSN
CSN är den myndighet i Sverige som har hand om studiestöd och hemutrustningslån. CSN är också utsedd av regeringen att vara ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom studiestödsområdet.

Om VisCom
Mer information om VisCom:
http://www.cygategroup.com/templates/Page.aspx?id=3737