Telia levererar telefonitjänster till Pensionsmyndigheten - första affären inom ramavtalet ”Kommunikation som tjänst”

– Telia kunde erbjuda en helt kostnadseffektiv nätbaserad lösning för alla anknytningar. På så vis får vi högsta möjliga driftssäkerhet och tillgänglighet i vår verksamhet och för våra kunder, säger Johan Nordh, tf IT-chef på Pensionsmyndighetsutredningen.

Det är Telias första affär inom ramen för Kammarkollegiets ramavtal ”Kommunikation som tjänst”. Avtalet med PMU löper på tre år och beräknas vara värt cirka 9 miljoner kronor. Telia kommer att leverera en nätbaserad telefonifunktion för fast-, IP- och mobiltelefoni, inklusive funktioner för telefonist- och kundtjänst.

– Vi är givetvis stolta över att ha Pensionsmyndighetsutredningens förtroende. Den offentliga sektorn har högt ställda kvalitetskrav, och jag ser avtalet som ett kvitto på vi är den operatör som bäst möter dessa krav, säger Jan Pettersson, försäljningsdirektör, offentlig sektor, Telia Sonera.

Om Pensionsmyndigheten
Pensionsmyndigheten ska från och med den 1 januari 2010 ansvara för administrationen av inkomstgrundad ålderspension och pensionsrelaterade försäkringar och förmåner. Myndigheten kommer att ha ca 900 anställda och bedriva verksamhet på nio orter i landet.

Om Kammarkollegiets IT-upphandling och KST
Kammarkollegiets IT-upphandling är en samordnad upphandling inom it och telekom för den offentliga förvaltningen. Ramavtalet ”Kommunikation som tjänst” tecknades i mars 2009 och gäller i tre år. Det avser en helhetslösning för kommunikationstjänster där den offentliga förvaltningen erbjuds en paketlösning för fast och mobil kommunikation via tal, bild och data. Det innebär att leverantören äger och underhåller den tekniska plattformen bakom tekniken. Leverantören administrerar, följer upp och erbjuder också statistik kring tjänsterna.